Test rýchlosti internetu

Odmerajte si rýchlosť internetu - download, upload a ping.

Vysvetlivky k testu rýchlosti internetu

Download

Peak (Vrchol): Tento údaj predstavuje maximálne množstvo dát, ktoré zariadenie získalo počas testu zo siete za sekundu.

Average (Priemer): Tento údaj predstavuje priemerné množstvo dát, ktoré zariadenie získalo počas testu zo siete za sekundu.

Upload

Peak (Vrchol): Tento údaj predstavuje maximálne množstvo dát, ktoré zariadenie počas testu odoslalo do siete za sekundu.

Average (Priemer): Tento údaj predstavuje priemerné množstvo dát, ktoré zariadenie počas testu odoslalo do siete za sekundu.

Latency

Minimum: Tento údaj predstavuje minimálny čas, ktorý je potrebný na odoslanie signálu zo zariadenia na daný server a jeho prijatie späť do zariadenia. Latencia sa často označuje ako Ping.

Average (Priemer): Tento údaj predstavuje priemerný čas, ktorý je potrebný na odoslanie signálu zo zariadenia na daný server a potom jeho prijatie späť do zariadenia.

Jitter (Chvenie): Tento údaj predstavuje rozptyl latencie signálu prenášaného zo zariadenia na zariadenie. Ak je príliš vysoké, mohlo by mať negatívny vplyv na užívateľskú skúsenosť. Vysoké chvenie môže spôsobiť stratu paketov. Udržanie nízkej straty paketov (ideálna je 0% strata) je potrebné pre niektoré druhy internetových služieb. Špeciálne pre telefonovanie cez internet alebo online hry.

Čo znamená rýchlosť sťahovania (Download)

Rýchlosť sťahovania znamená, ako rýchlo môžu používatelia internetu sťahovať údaje zo servera alebo z internetovej stránky do svojich zariadení (počítač, mobil, tablet atď.) online. Rýchlosť sťahovania je zvyčajne vyššia ako rýchlosť nahrávania, pretože väčšina bežných aktivít na internete je založená na sťahovaní (načítavanie stránok, sťahovanie súborov, sledovanie videí atď.).

Čo znamená rýchlosť nahrávania (Upload)

Rýchlosť nahrávania znamená, ako rýchlo môžu používatelia internetu odosielať údaje zo svojich zariadení (počítač, mobil, tablet atď.) do internetovej siete. Rýchlosť nahrávania je zvyčajne pomalšia ako rýchlosť sťahovania, pretože väčšina aktivít na internete nevyžaduje vysokú rýchlosť nahrávania. Na druhej strane môže byť rýchlosť nahrávania veľmi dôležitá pre používateľov, ktorí nahrávajú veľa materiálu ( napr. videá ) do internetových služieb ako sú YouTube, Google Disk, Dropbox a pod. Rovnako je vysoká rýchlosť nahrávania dôležitá aj pre tých užívateľov, ktorí vo veľkej miere využívajú sociálne siete na nahrávanie veľkého množstva fotografií a videí.

Čo je to Ping a Latencia

Ping alebo Ping test sa vzťahuje na reakčný čas vášho zariadenia. Zjednodušene sa jedná o odpoveď na žiadosť iného zariadenia. Tieto informácie sú obzvlášť dôležité pre hráčov online hier (napr. League of Legends, World of Warcraft, Battlefield), ktorí potrebujú nízky ping čas (reakčný čas). Vysoký reakčný čas znamená oneskorenie, čo je v porovnaní s hráčmi s nízkym reakčným časom veľká nevýhoda.

Test latencie sa týka času, ktorý je potrebný na odoslanie príkazu ping (odošle sa paket údajov) z vášho zariadenia na server a jeho následného prijatia späť do zariadenia. Latencia má preto dôležitý vplyv na výkonnosť siete. Zvyčajne sa meria v milisekundách (ms).

Aká je dobrá rýchlosť internetu?

Je ťažké povedať, čo je vo všeobecnosti dobrá rýchlosť internetu. Vo väčšine prípadov to záleží od aktivity užívateľa. Rýchlosť internetu nad 25 Mb/s by mala stačiť na najbežnejšie online úlohy, ako je sledovanie filmov, hranie základných hier alebo sťahovanie malých súborov. Avšak pre pokročilé internetové aktivity, ako je napríklad sťahovanie veľkých súborov, odporúčame rýchlosť internetu nad 60 Mb/s.

Akú rýchlosť internetu potrebujem?

Často sa stáva, že internetové pripojenie je pomalšie ako rýchlosť, ktorú inzerujú poskytovatelia internetu. Pripojenie 100 Mb/s väčšinou predstavuje maximálnu možnú rýchlosť. Vaša rýchlosť internetu sa môže kedykoľvek zmeniť a bude závisieť od mnohých faktorov. Vždy je preto dobré objednať internet s vyššou rýchlosťou, než je rýchlosť, ktorú budete potrebovať.

Pripravili sme niekoľko odporúčaní pre bežné činnosti, ktoré vychádzajú z oficiálnej minimálnej / odporúčanej rýchlosti z oficiálnych zdrojov a našich skúseností. Trochu sme zvýšili rýchlosti v porovnaní s oficiálnymi rýchlosťami, aby ste si mohli byť istí, že máte dostatok priestoru pre vaše aktivity.

Aktivita Naše odporúčanie Poznámka
Sledovanie Full HD videa na Netflixe 10Mbps Oficiálne odporúčanie od Netflixu
Sledovanie Ultra HD videa na Netflixe 30Mbps Oficiálne odporúčanie od Netflixu
Hranie online hier 10Mbps  
Telefonovanie cez Skype 1Mbps Oficiálne odporúčanie od Skype
Skype video hovor 10Mbps Oficiálne odporúčanie od Skype
Email 10Mbps  
Bežné surfovanie na internete 10Mbps  

Ak si stále nie ste istý, akú rýchlosť internetu potrebujete, odporúčame vám zvoliť pripojenie s rýchlosťou internetu 100 Mbps (ak je k dispozícii vo vašej oblasti). Táto rýchlosť internetu by mala byť dostačujúca na akúkoľvek činnosť na internete ešte dlhú dobu.

Priemerná rýchlosť internetu

Údaje z roku 2020:

 • Priemerná rýchlosť internetu na Slovensku bola 72.26Mbps (15. miesto na svete)
 • Celosvetová priemerná rýchlosť Broadband internetu bola 24.83Mbps
 • 103 krajín má priemernú rýchlosť internetu menšiu ako 10Mbps
 • Liechtensteinsko má najrýchlejšiu priemernú rýchlosť internetu na svete: 229.98Mbps
 • Južný Sudán má najpomalšiu priemernú rýchlosť internetu na svete: 0.58Mbps

Zdroj: https://www.atlasandboots.com/remote-jobs/countries-with-the-fastest-internet-in-the-world/

Ako zvýšiť rýchlosť internetu

Máme niekoľko tipov, ako optimalizovať pripojenie na internet tak, aby ste z neho dostali čo možno najvyššiu rýchlosť:

 • znížte vzdialenosť medzi zariadením a Wi-Fi routerom
 • minimalizujte počet položiek v sieti
 • ak je to možné, namiesto siete Wi-Fi použite Ethernet
 • aktualizujte firmware pre celý hardvér podieľajúci sa na šírení internetu v domácnosti
 • použite zosilňovač Wi-fi signálu

Slovník

Test rýchlosti Wi-Fi

Pripojenie Wi-Fi môže výrazne spomaliť vaše pripojenie k internetu v prípade, že je váš Wi-Fi router veľmi starý alebo ak máte slabý príjem Wi-Fi signálu. Samostatný jednoduchý test na rýchlosť Wi-Fi ale neexistuje a v podstate sa jedná o klasický test rýchlosti internetu, ktorý môžete nájsť aj na tejto stránke.

To isté platí aj pre:

 • test rýchlosti modemu
 • test rýchlosti siete
 • test rýchlosti pripojenia
 • broadband speed test
 • ... a mnoho ďalších, pre ktoré môžete použiť náš test rýchlosti vyššie

Bandwidth

V kontexte rýchlosti internetu sa šírka pásma vzťahuje na množstvo informácií za jednotku času, ktoré môže internetové pripojenie spracovať. Internetové pripojenie s väčšou šírkou pásma môže prenášať údaje oveľa rýchlejšie ako internetové pripojenie s menšou šírkou pásma.

DSL

DSL (Digital Subscriber Line) umožňuje pripojenie k internetu v existujúcej telefónnej sieti. DSL je v mestách veľmi populárne, ale je menej dostupné vo vidieckych oblastiach. Je to jedna z najbežnejších možností internetového pripojenia v dnešnej dobe. DSL internet je zväčša lacnejší ako iný druh internetového pripojenia (optické alebo káblové pripojenie), ale zároveň sa jedná o pomalší typ pripojenia na internet.